Niittyportissa

  • Tarjoamme kodinomaisen asumisen kehitysvammaisille kunkin asukkaan oman tason huomioon ottaen. Heille pyritään järjestämään mahdollisimman normaalia kotielämää päivätoimintoineen.
  • Jokainen ihminen on arvokas ja jokaisella tulee olla oikeus mahdollisimman normaaliin, tasapainoiseen ja turvalliseen elämään vammaisuudesta huolimatta.

  • Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon jokaisen oman vamman laatu, kaikki eivät kykene tekemään kaikkea. Pääperiaate on että kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jos jokainen tekee jotain, tulee kaikki tehdyksi.

  • Jokainen asukas huomioidaan yksilönä, keskittyen heidän vahvuuksiinsa päivittäisissä toiminnoissa.

  • Laatua valvotaan vanhempien kanssa yhdessä keskusteluilla.
  • On 6 vakituista ja yksi tilapäinen asukaspaikka.